Praktisk info for nye medlemmer

Indmeldelse i foreningen

Når du har udfyldt indmeldelsesblanket vil du modtage en mail med link til betaling af kontingent. Hvis I er flere på samme adresse og ønsker familiemedlemskab skal der udfyldes en formular for hvert familiemedlem. Det er  her vigtigt at adresse skrives på præcis samme måde, da det er adressen som afgør om man kommer under samme medlemskab og dermed opnår familierabatten.

Indmeldt - hvad nu?

Før du kan komme i gang skal du have en introduktion. Ikke bare til sporten men også til klubben og vores udstyr. Det foregår om onsdagen ml. 17-19 når vi holder klubaften. På disse aftener vil der altid være en instruktør til stede. Du får her intro til hvilket udstyr du må bruge og hvordan du bruger det. Du får også info om diverse 'regler' og 'sådan plejer vi at gøre' informationer. Vi slutter klubaftener af med at grille og spise sammen. Hvis du vil være med til det, så medbring gerne lidt til grillen. 

Når du er klar til selv at gå i gang, kan du købe en nøglebrik til klubben for kr. 200,- Dette administreres af Pia fra bestyrelsen.