Ungdomsafdelingen i Bellevue SUP & Surf

Ungdomsafdelingen i Bellevue SUP og surf

Der er endnu ikke planlagt specifik juniortræning i 2022

---------------------------------------------------------


Junior- og Ungdomsafdelingen i Bellevue SUP og surf 2021 

Hos Bellevue SUP og surf har vi en junior/ungdomsafdeling. Man er barn til og med 15 år.  

For børn og nybegyndere er der fokus på fællesskab, leg og personlig udvikling. Dernæst kommer muligheden for at udvikle gode kompetencer indenfor sup. Der er mulighed for at deltage i DSRF´s junior-sup tour for U15. Her vil der være en træner fra klubben tilstede på de fleste events. 

For ungdomsmedlemmerne er der ligeledes fokus på personlig udvikling i forhold til fællesskabet, samt at udvikle gode kompetencer på SUP og få et grundtigt kendskab til sikkerhed på vandet. Derudover er der mulighed for at deltage i SUP-touren. Vi deltager som et hold og har trænere med til at guide og sikre den gode deltagelse. I den forbindelse skal man have deltaget på vores SUP-Super træning jævnligt hend over sæsonen. Dette for at sikre og understøtte de unge i, at udvikle sunde tilgange til det at konkurrere, med udgangspunkt i den sunde atlet.  

Årshjul:  
starter i marts 

  • Ugentlige træning på hold med forskelligt fokus. 
  • En forårs/opstarts-Camp før sup-touren begynder: Fokus på teknik og fællesskab. 
  • Sommerlejr i Klitmøller 
  • Deltagelse i DSRF SUP-tour U15 og U18 
  • Klubmesterskab 
  • EVT en efterårscamp el. vintercamp  
  • Evt aktiv sommer. 


Bølge Sup og surf 

Der kan kaldes til fælles bølgesup/surf på nordkysten for de af juniorerne, der har fået intro-kursus og er frigivet til bølger. Her forpligter forældre sig til at hente og bringe, sørge for påersonligt udstyr samt forplejning. Trænere sørger for boards og plader til deling. Man melder sit barn på en liste, hvis både barn og forældre er indstillet på, hvad det kræver! 

Træning: 

⁃ Juniortræning; Leg og vand-tilvending - samme dag som klubaften (torsdag); er for alle! Fokus er på leg og fællesskab. Foregår tæt på land. 


⁃ Juniortræning: Sup-super: Hver onsdag. Er for dem der kan padle min. 4 km (til Skovshoved og retur) Fokus på teknik, kondition og hurtighed. 


⁃ Junior intro/begynder; ved behov søndage eftermiddage; andre trænere end dem det tager sig af de faste træningsdage. 


⁃ Frigivelse til bølgesup/surf. Efter behov.  

Tilmelding til træning SKAL ske via i holdsport. For optimal planlægning. 


Der er en fast træner der har hovedansvar for hvert hold. Der skal ligge en lektionsplan i holdsport senest dagen inden træning. 

Som forældre til børn og unge i klubben forpligter man sig til at hjælpe til med transport til forskellige træningslokationer alt efter vejr. Derudover forventes det, at man kan være behjælpelig med mad og drikke på de forskellige camps, samt engagement/deltagelse ved aktiv sommer.